Forside

Andelsboligforeningen er beliggende på Vesterbro i København og foreningens formål er, at erhverve, eje og administrere den forening tilhørende ejendom, beliggende Sdr. Boulevard 119, Palnatokesgade 2 og 4 samt Ingerslevsgade 184, 186, 188 og 190, således at boligafgiften holdes på et rimeligt niveau.

Gennem boligforeningens gamle protokoller, kan ejendommens historie læses. Den rummer mange små sjove fortællinger, mange af dem kan vi også nikke genkendende til i dag, da mange af problemstillingerne er de samme. Fx diskussionerne om hvordan man opholder sig i gården, om man lufter tøj og sengetøj ud af vinduerne og hvordan man begår sig i forhold til husorden. Men vi har valgt, at lave et kort resume, af hvordan det hele startede og hvordan Ingerslev 2 blev ”født”.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 20. april 1926, hvor der deltog 52 medlemmer, som var med til at stifte foreningen. Der blev valgt en bestyrelse, som fik bemyndigelse til at købe grunden af Københavns kommune, samt formuleret det første sæt vedtægter, som blev godkendt i Københavns byret november 1926, hvor der også bliver indgået en tilbagekøbsdeklaration til år. 2010, som ville betyde, at kommunen ville kunne købe grunden og derved ejendommen tilbage.
Økonomien til køb af grunden blev rejst gennem, at medlemmerne indskød penge i forhold til den størrelse de ønskede at leje, Københavns kommune indskød 15 % af byggeprisen og ved lån i statsboligfonden.
I december 1926 blev der holdt rejsegilde og i foråret 1927 står ejendommen klar til indflytning og havde nu 67 medlemmer.

Ejendommen blev bygget med 69 lejligheder og 1 lejlighed med forretning. Forretningen blev drevet indtil slutningen af 1970’erne og var primært en cigarforretning. Dette blev ændret i slutningen af 1980’erne, hvor lejligheden med forretning blev ombygget og ligestillet i andelsværdi med de øvrige sammenlignelige lejligheder.

Bestyrelserne har gennem alle årene været opmærksomme på de lån, som blev optaget da ejendommen blev bygget.

På en ekstra ordinærgeneralforsamling i 1966, vedtages det, at kontant betale skatte-lempelseslånet til kommunen i stedet for at afdrage. Ejendommen er samme år vurderet til kr. 1,8 mil.
Bestyrelsen foreslog en opskrivning af andelsindskuddet med 125 %, hvilket betød at andelshaverne skulle indbetale følgende beløb for 2 vær. Kr. 1125, 3 vær. kr. 1512,50 og for 4 vær. Kr. 2187,50.
Forslaget blev vedtaget, hvilket betød, at lånet blev indfriet i juni 1967